JERZY DERKACZ   Agent Ubezpieczeniowy


63-600 Kępno, ul. Generała Sikorskiego 4/1
tel. (062) 78 222 29     0607 567 620


 

 

 

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

 

 

UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE 
I MAJĄTKOWE


 

  • ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, rolne

  • ubezpieczenia NNW i zdrowotne

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

  • ubezpieczenia finansowe

  • ubezpieczenia turystyczne